post
” ሶሻል ኢንተርፕራይዝ ድርጅቶች የሚባሉት በግልፅ የሚታይ ማህበራዊ ችግሮችን የሚፈቱ፣ ዘላቂ እና ተፅኖ ሊፈጥሩ የሚችሉ የቢዝነስ ድርጅቶች ናቸው፡፡
ሶሻል ኢንተርፕራይዝ ከእርዳታ ጥገኝነት ከማውጣቱም በተጨማሪ ዘላቂ ልማትን ያበረታታል ፡፡ “
አቶ ክብረት አበበ ፣ የኢትዮጵያ ሶሻል ኢንተርፕራይዝ ማህበር ፕሬዚዳንት