post

አዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማኀበራት ምክር ቤት መስከረም 12 ቀን 2015 ዓ/ም በኢንተር ሌግዠሪ ሆቴል(በቀድሞው ኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል) ከጠዋቱ 2፡3ዐ ጀምሮ 16ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤውን ያካሂዳል፡፡ የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማኀበራት ምከር ቤት ፕሬዚዳንት፣ ም/ፕሬዚዳንትና የቦርድ አባላት ምርጫም ይካሄዳል፡፡ ይህ ምርጫ ግልጽና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማኀበራት ምክር ቤት ከፍተኛ ልምድና የሥራ ፍላጐት ያላቸው አባላት የሚገኙበት የምርጫ አስፈጻሚ ኮሚቴ አቋቁሟል፡፡ ኮሚቴው ለፕሬዚዳንትነት፣ ለም/ፕሬዚዳንትነትና ለዲሬክተሮች ቦርድ አባልነት ቦታዎች የሚጠቆሙትን ዕጩዎች ይቀበላል፡፡ ስለሆነም የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማኀበራት ምክር ቤት አባላት ለዕጩዎች በወጣው መስፈርት መሠረት ለተጠቀሱት ከፍተኛ የኃላፊነት ቦታዎች ራሳችሁንም ሆነ ብቃት ያላቸውን ሌሎች አባላት እንድትጠቁሙ ጥሪ እናቀርባለን፡፡
ለጥቆማውም ከዚህ መልእክት ጋር አባሪ በሆነው ሰነድ፤ ወይም ከምክር ቤቱ ዋና ፀሐፊ ቢሮ፤ ወይም ከምክር ቤቱ ድረገጽ ላይ ( www.addischamber.com ) የመስፈርቱን ዝርዝር እና የዕጩዎች መጠቆሚያ ቅጽ ከሞላችሁ በኋላ የተሞላውን ቅጽ በኤንቨሎፕ አሽጋችሁ አድራሻውን "ለምርጫ አስፈጻሚ ኮሚቴ" በሚል እስከ ነሀሴ 30 ቀን 2014 ዓ/ም ከቀኑ 11 ሰዐት ድረስ በአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማኀበራት ምክር ቤት ዋና ፀሐፊ ቢሮ ለዚሁ አላማ በተዘጋጀው የጥቆማ ሳጥን ውስጥ እንድታስገቡ ከአደራ ጭምር እናሳስባለን፡፡

አዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማኀበራት ምክር ቤት

ለተጨማሪ መረጃ፣
በስልክ ቁጥር 011 5513814፣ 5519817፣5514517፣5528205፣ 5518055 የውስጥ መስመር
214/222/202 በመደወል የምክር ቤቱን ባልደረቦች ማነጋገር ይቻላል፡፡

Click Here: ዕጩዎችን_ለማቅረብ_የተዘጋጀ_መመሪያ